Kiribati Language Week

Kiribati Language Week

Kiribati Language Week 150 150 admin

Based on the theme:
Maubonian te teei i nanon te mwenga bon karekean te maiuraoi, te ongotaeka ao te tangira.
In English, this translates as:
“The home is where we nurture our children towards a healthy, responsible, loving and prosperous future.”

Kiribati Language Week

Source: Facebook to Post