“Whaia e koe te iti kahurangi”

“Whaia e koe te iti kahurangi”

“Whaia e koe te iti kahurangi” 150 150 admin

“Whaia e koe te iti kahurangi”
Seek that which is most precious
“Whaia e koe te iti kahurangi”
Seek that which is most precious

Source: Facebook to Post