“Whaia e koe te iti kahurangi”

“Whaia e koe te iti kahurangi”

“Whaia e koe te iti kahurangi” 150 150 admin

“Whaia e koe te iti kahurangi”
Seek that which is most precious
“Whaia e koe te iti kahurangi”
Seek that which is most precious

Source: Facebook to Post

Start-Up Info for 2021

Wednesday 3rd February

  • 9.40am new students to field
  • 9am all Year 13s & peer mentors to hall

Thursday 4th February

  • ALL students start school! (form time first)